• Chcete rýchlo a čo najvýhodnejšie predať alebo kúpiť nehnuteľnosť? Zavolajte si nás ...
1 2 3
Vyhľadávanie
V ponuke je nehnuteľností.

Ako zamáva koronavírus s cenami nehnuteľností?

 

Tak, a máme tu opäť krízu. Možno povedať, že očakávanú, lebo už dlhšie sa hovorilo, že krízy sa opakujú približne v 10-ročných cykloch. A tá posledná bola v roku 2008. Čo bolo ale neočakávané je - ako rýchlo prišla a kto alebo čo ju spôsobilo.

Viete, aký bude mať dopad koronavírusu na trh s nehnuteľnosťami?

K odpovedi na túto otázku ma viedli dva dôvody – v realitách pracujem už 20 rokov a zažil som krízu v roku 2008, takže mám bohaté skúsenosti...

 

Aké sú rozdiely medzi krízami v roku 2008 a 2020?

Krízu v roku 2008 nikto neočakával. Vedeli sme, že niekedy a niekde vo svete krízy existovali, ale brali sme to ako niečo, čo sa nás netýkalo a netýka.

Keď kríza dopadla plnou silou na našu ekonomiku, život sa celkom nezastavil. Jednak preto, lebo nedopadla na všetky odvetvia rovnako a naraz. A tiež preto, lebo ľudia a firmy fungovali, nemali sme obmedzený pohyb a mohli sme urobiť všetko preto, aby sme ju prekonali.

Predaj nehnuteľnosti sa pred krízou spomaľoval v dôsledku ich vysokých cien, ktoré už kupujúci nechceli akceptovať. A ponuka prevažovala nad dopytom.

 

Krízu v roku 2020 tiež nikto neočakával. Teda skoro nikto. Hovorilo sa, že krízy sa cyklicky opakujú približne každých 10 rokov, ale... Nezažiješ – neveríš.

A zrazu sa všetko, ale skutočne takmer všetko, zastavilo. Od najmenších prevádzok cez veľké podniky až po leteckú dopravu. Takú silu, akú má koronavírus, sme si doteraz nevedeli predstaviť ani len vo svojich snoch. Pohyb ľudí je veľmi obmedzený a pracovať nemôžu ani tí, ktorí by aj veľmi chceli...

Realitný trh do krízy fungoval v pohode, aj keď ceny nehnuteľností už v roku 2019 presiahli úroveň cien spred krízy v roku 2008 a rástli naďalej. Dopyt prevažoval nad ponukou, predávalo sa takmer všetko a rýchlo.

 

Ako sa môžu vyvíjať ceny nehnuteľností v Bratislave a okolí?

Ak si pozriete vývoj cien nehnuteľností vo všeobecnosti, tak ich cena do roku 2008 rástla, potom nasledoval pád. Odvtedy sa cena opätovne postupne zvyšovala, v roku 2019 prekročila maximum ceny v roku 2008 a pomaly rástla až doteraz.

Od čoho závisí budúci vývoj cien nehnuteľností?

Či sa nám to páči alebo nie, recesia alebo kríza, nech to nazveme akokoľvek, príde. Neviem povedať aká veľká a dokedy bude trvať. Vývoj cien nehnuteľností závisí od niekoľkých faktorov, a to od lokality, druhu nehnuteľností a správania sa predávajúcich a kupujúcich, ktorí ovplyvňujú množstvo nehnuteľností na realitnom trhu.

Už 20 rokov pôsobím v Bratislave a okolí, budem sa teda zaoberať tým, čo poznám - vývojom cien v bratislavskom regióne. V iných regiónoch Slovenska bude vývoj pravdepodobne iný...

 

Ako vplýva druh nehnuteľnosti na jeho cenu?

Pozemky, teda tie stavebné, patria medzi najstabilnejšie nehnuteľnosti a ich cena dlhodobo a pozvoľne rastie. Nie je až tak ovplyvnená výkyvmi trhu. Postupne sa vypredávajú, a keďže ich nie je možné nadstaviť nad sebou ako byty, je ich nedostatok. A tak buď máte pozemok v Bratislave za vyššiu cenu, ale musíte ísť mimo Bratislavu.

Rodinné domy nie sú vo väčšine prípadov uniformné, ale sú veľmi rôznorodé. A tak ich cena, ak je nastavená rozumne, by sa príliš nemala meniť.

Byty sú nehnuteľnosti s najväčšími a najrýchlejšími zmenami cien, či už smerom hore alebo dolu. Vždy ich citeľne zasiahne zmena trhu. Ako som už predtým spomenul, cena bytov prekročila cenu bytov spred roka 2008, a to nielen novostavieb, ale aj starších bytov. Keďže novopostavených bytov bol nedostatok, záujem kupujúcich sa obracal aj na staršie byty. A ich cena s malým odstupom sledovala cenu novostavieb. Predalo sa čokoľvek a rýchlo...

 

Ako ovplyvní cenu nehnuteľností správanie sa predávajúcich a kupujúcich?

V nasledujúcom období vznikne niekoľko skupín ľudí, predávajúcich a kupujúcich, ktorých správanie ovplyvní, koľko nehnuteľností a za akú cenu sa objaví na trhu:

  • tí, ktorí prídu o príjem, či už budú prepustení zo zamestnania alebo budú musieť skončiť s podnikateľskou činnosťou. Aj NBS predpokladá, že v nasledujúcom období pribudne 70.000 – 130.000 nezamestnaných, nepočítajúc do toho živnostníkov. Títo ľudia ak ešte nehnuteľnosť nemajú, tak nebudú mať šancu si ju v budúcnosti ani kúpiť. A ak nejakú nehnuteľnosť majú na úver, budú mať problém s jeho splácaním. Takže je veľká pravdepodobnosť, že ju budú musieť nakoniec predať.
  • to platí aj o malých investoroch, ktorí kúpili 1-2 byty na úver, a následne ich prenajímali. Vzrastom predchádzajúcej skupiny stratia nájomníkov, príjem, možnosť splácania úveru, a taktiež ich budú nútení predať.
  • rozpadnú sa partnerské a manželské vzťahy, ktoré už boli v kríze predtým a karanténa v uzatvorenom priestore spôsobí jej prehĺbenie. Na jednej strane sa budú zbavovať spoločných nehnuteľností, najmä väčších, na druhej strane sa budú snažiť zabezpečiť si individuálne bývanie menšími nehnuteľnosťami.
  • tí, ktorí o príjem neprišli, ale kríza ich vyplašila, takže budú veľmi opatrní pri kúpe nehnuteľností.

 

Čo teda robiť na trhu s nehnuteľnosťami?

Vzhľadom na všetko predtým uvedené sa kríza cien rodinných domov a stavebných pozemkov príliš nedotkne. Na trhu sa však celkovo zvýši ponuka bytov rôznej veľkosti. Ceny nových bytov a bytov vo výstavbe neklesnú, lebo developeri ich stavali ešte za zvýšených nákladov a nemajú dôvod alebo chuť ich ceny znižovať.
Ceny starších bytov sa v najbližšom období (2-4 mesiace) buď znížia o 10-15 % alebo sa predĺži doba ich predaja alebo aj-aj.

Každého vedú ku kúpe alebo predaju nehnuteľnosti rôzne pohnútky. Je na vás, aby ste sa v správnom čase aj správne rozhodli.

 

Ak potrebujete predať alebo chcete kúpiť nejakú nehnuteľnosť, zavolajte mi na 0905 472 808 a dohodnite si nezáväzné stretnutie čo najskôr,
lebo v obchode záleží nielen na peniazoch, ale aj na čase. Na ňom vám vzhľadom na svoje dlhoročné skúsenosti a rozsiahle znalosti poradím ten najvýhodnejší spôsob,
ako realizovať vaše zámery.