• Chcete rýchlo a čo najvýhodnejšie predať alebo kúpiť nehnuteľnosť? Zavolajte si nás ...
1 2 3
Vyhľadávanie
V ponuke je nehnuteľností.

Užitočné odkazy

 

Predávate alebo kupujete nehnuteľnosť?

 

Tak budete vstupovať do kontaktu s orgánmi štátnej správy, samosprávy a rôznymi právnickymi osobami. Istotne sa vám hodia odkazy na ich webové stránky, na ktorých nájdete všetky potrebné informácie a tlačivá.

 

Štátna správa a samospráva:

Kataster nehnuteľností: www.katasterportal.sk

Mestské úrady: www.mestsky.urad-online.sk

Zoznam obcí: www.preobce.sk

Obchodný register: www.orsr.sk

Živnostenský register: www.zrsr.sk

Notárska komora SR: www.notar.sk

 

Dodávatelia médií:

Elektrárne (Západoslovenská energetika): www.zse.sk

Plynárne (Slovenský plynárenský priemysel): www.spp.sk

Vodárne a kanalizácie (Bratislavská vodárenská spoločnosť): www.bvsas.sk

Telekomunikácie (Slovak Telecom): www.t-com.sk

Koncesionárske poplatky RTVS: www.uhrady.rtvs.sk

 

Správa bytových domov:

Oprávnení správcovia bytových domov: www.zoznamspravcov.sk

 

Ostatné:

Poštové smerové čísla: www.posta.sk