• Chcete rýchlo a čo najvýhodnejšie predať alebo kúpiť nehnuteľnosť? Zavolajte si nás ...
1 2 3
Vyhľadávanie
V ponuke je nehnuteľností.

 

7 noviniek Katastra nehnuteľností, ktoré vám uľahčia život

 

Katastrálny portál na evidenciu nehnuteľnostíOd 1. októbra 2018 vstúpila do platnosti novela katastrálneho zákona pod č. 212/2018 Z.z., ktorá je zaujímavá nielen pre vlastníkov nehnuteľností, ale pomôže každému, kto s Katastrom nehnuteľností prichádza do kontaktu. Prečítajte si v skratke, aké zmeny nastali oproti predchádzajúcmu stavu.

 

1. Skrátenie lehoty na výmaz záložného práva zo 60 dní len na 5 dní

Ak na liste vlastníctva bolo zapísaná ťarcha, napr. záložné právo banky, táto ťarcha sa dala vymazať záznamom. Zákonná lehota na výmaz záložného práva bola 60 dní a nedala sa urýchliť žiadnym poplatkom, nakoľko výmaz bol bezplatný. A práve táto dlhá lehota niekedy spôsobila problém pri predaji nehnuteľnosti predávajúcim, kupujúcim alebo hypotekárnym bankám. Dobrí realitní makléri vedeli túto lehotu čiastočne skrátiť až o polovicu, keď spojili prevod vlastníckeho práva s výmazom záložného práva.

Skrátenie lehoty na výmaz záložného práva len na 5 dní podstatne urýchli a zjednoduší predaj nehnuteľností.

 

2. Strážca listu vlastníctva

Strážca listu vlastníctva bude „strážiť" list vlastníctva, teda sledovať akúkoľvek zmenu, ktorá sa udeje na liste vlastníctva príslušnej nehnuteľnosti. Aj keď je táto služba spoplatnená, vlastníci nehnuteľností ju istotne využijú, najmä ak majú pocit, že sa s ich nehnuteľnosťou niečo deje za ich chrbtom.

 

3. Evidovanie cien nehnuteľností

Objektívne a reálne ceny nehnuteľností, za ktoré sa nehnuteľnosti skutočne predávajú, sa na realitnom trhu takmer vôbec neevidujú. Štátne organizácie zbierajú údaje z rôznych, nie vždy presných zdrojov. Občania sa orientujú podľa cien, ktoré sa objavujú v inzercii na realitných portálov, teda väčšinou nereálnych ponukových cien, za ktoré sa predaj aj tak neuskutoční. Za akú reálnu cenu sa nehnuteľnosť predá, teda aká je uvedená v kúpnej zmluve, vedia len predávajúci, kupujúci a realitní makléri.

Kataster nehnuteľností ešte len teraz začne zbierať zo zmlúv údaje o cenách nehnuteľností, za ktoré sa skutočne predávajú, teda reálne predajné ceny.

Najpresnejším ukazovateľom vývoja cien bytov na celom Slovensku je už dávnejšie Realitný barometer RÚ SR. Ten sleduje ponukové (inzerované) ceny nehnuteľností a taktiež reálne predajné ceny nehnuteľností, ktoré do systému zadávajú realitní makléri, realizujúci príslušný predaj.

 

4. Nová forma návrhu na vklad do Katastra nehnuteľností

Návrh na vklad (návrh na začatie katastrálneho konania) je sprievodná listina, v ktorej Kataster nehnuteľností žiadame o vykonanie potrebných právnych úkonov. Novela zákona vymenúva nové náležitosti, ktoré povinne musí návrh na vklad obsahovať, jeho štruktúru, právne úkony, spôsob doručovania rozhodnutia a iné.

 

5. Súpis nehnuteľností – nový výstup z katastra

Súpis nehnuteľností je novým typom dokumentu Katastra nehnuteľností. Súpis bude obsahovať zoznam všetkých nehnuteľností jedného vlastníka a bude ho možné vyhotoviť za celé územie Slovenska alebo len pre jeden kraj, okres, či katastrálne územie. Súpis bude spoplatnený a môže o neho požiadať len vlastník alebo iná oprávnená osoba.

Výhodou je, že vlastník nebude musieť žiadať o vyhotovenie jednotlivých výpisov z listov vlastníctva rôzne katastrálne odbory.

 

6. Koniec opravnej doložky

Ak sa v zmluve po podaní návrhu na vklad do Katastra nehnuteľností vyskytli chyby v písaní a počítaní, stačilo, keď sa účastníci konania (predávajúci a kupujúci) dohodli, prišli osobne na Kataster a opravu vyznačili priamo do zmluvy, tzv. opravnou doložkou. Táto možnosť opravy zaniká. Opravu chýb bude možno realizovať len formou dodatku ku zmluve.

 

7. Geometrický plán už prikladať k podaniu nebude netreba

Geometrický plán doteraz bolo a aj v budúcnosti bude potrebné úradne overiť príslušným katastrálnym odborom. Ruší sa však povinnosť prikladať geometrický plán k zmluve, verejnej alebo inej listine. Stačí, ak účastník konania v návrhu na vklad alebo záznam uvedie len číslo overenia geometrického plánu, lebo katastrálny odbor už samotny geometrický plán vo svojej dokumentácií má.
 

Ak sa nevyznáte v katastrálnom konaní a potrebujete právny servis v realitách, tak máte nás :-).