Chcem kúpiťChcem predaťChcem prenajaťChcem úver
+421 (0) 905 472 808
Vyhľadávanie v realitách
-
v
0 nájdených realít

Chcem úver

 

Chcete si kúpiť nehnuteľnosť a nemáte dostatok finančných zdrojov?

 

Súčasťou komplexných služieb realitnej kancelárie Mr. Real je aj zabezpečenie financovania predávanej nehnuteľnosti prostredníctvom hypotekárneho úveru. Hypotekárny úver je v dnešnej dobe najbežnejší, najdostupnejší a najrýchlejší prostriedok na financovanie kupovanej nehnuteľnosti.

 

Čo je to hypotekárny úver?

 

Hypotekárny úver je strednodobý až dlhodobý úver na kúpu, výstavbu alebo zmenu nehnuteľnosti zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky (tzv. tuzemská nehnuteľnosť).

 

Aké je využitie hypotekárneho úveru?

 • kúpa tuzemskej nehnuteľnosti (bytu, domu, stavebného pozemku, chalupy, chaty, ...) alebo jej časti (podielu),
 • výstavba tuzemskej nehnuteľnosti alebo zmena dokončenej stavby (prístavba, nadstavba),
 • údržba, modernizácia a rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti,
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, podielového spoluvlastníctva a vysporiadanie dedičských nárokov,
 • prefinancovanie predtým zaplatených vlastných prostriedkov do nehnuteľnosti (refinanc),
 • splatenie už skôr poskytnutého úveru na nehnuteľnosť, ktorý bol poskytnutý za horších podmienok,
 • kombinácia vyššie uvedených účelov.

Aké sú výhody hypotekárneho úveru?

 • rýchle riešenie vlastného bývania,
 • minimálny alebo žiaden nárok na vlastné financie,
 • dlhodobé splácanie (až do 30 rokov),
 • nízka úroková sadzba oproti iným úverom,
 • možnosť úveru aj bez dokladovania príjmu,
 • štátna podpora (pre mladých).

Ako je hypotekárny úver zabezpečený?

 

Hypotekárny úver musí byť zo zákona zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti. Zväčša to býva záložné právo priamo ku kupovanej nehnuteľnosti, alebo môže byť aj ku inej nehnuteľnosti. Hypotekárny úver môže byť zabezpečený:

 • bytom,
 • rodinným domom,
 • stavebným pozemkom,
 • rekreačným objektom, ktorý je celoročne obývateľný,
 • nebytovými priestormi v obytnom dome v prípade financovania ich zmeny na bytové účely.

Komu je hypotekárny úver určený?

 

Hypotekárny úver je určený pre žiadateľov od 18 do 65 rokov veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, pre občanov Európskej únie s príjmom od firmy sídliacej na území Slovenskej republiky, ale aj pre cudzincov bez trvalého pobytu a príjmu na území Slovenskej republiky.

 

Je výška hypotekárneho úveru obmedzená?

 

Výška hypotekárneho úveru je limitovaná hodnotou zakladaných nehnuteľností podľa znaleckého posudku a schopnosťou klienta poskytovaný úver splácať (jeho bonitou).

 

Aké sú lehoty spaltnosti hypotekárneho úveru a aká je úroková sadzba?

 

Lehota splatnosti je spravidla 4 - 30 rokov, nie však dlhšia ako do dosiahnutia dôchodkového veku (65 rokov). Úrokové sadzby stanovujú banky podľa úrokových sadzobníkov a sú závislé na dĺžke tzv. fixácie na 1, 3, 5 a viac rokov.

 

Ako môžem hypotekárny úver splácať?

 • jednorazovo (v prípade kúpy nehnutenosti, refinancovania úveru, údržby a rekonštrukcie nehnutenosti), alebo
 • postupne (v prípade výstavby alebo rozsiahkej rekonštrukcie nehnuteľnosti).

Splácanie si klient dohodne fixnými splátkami (po celý čas splácania úveru v rovnakej výške) alebo formou progresívneho splácania (výška splátok sa počas splácania zvyšuje).

 

Ako sú hypotekárne úvery podporované štátom?

 

V súčasnosti je štátny príspevok riešený formou štátneho príspevku pre mladých. O tento môže klient požiadať v prípade, ak spĺňa štátom určené podmienky (vekové a príjmové obmedzenie).

 

Aké doklady sú potrebné na vybavenie hypotekárneho úveru?

 

Podklady potrebné k podaniu žiadosti sú spravidla:

 • potvrdenie o výške príjmu žiadateľa o hypotekárny úver,
 • návrh kúpnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve,
 • znalecký posudok vypracovaný súdnym znalcom z oblasti stavebníctva.

Je potrebné poistenie nehnuteľnosti?

 

Nehnutenosť, ktorá je predmetom zabezpečenia hypotekárneho úveru (záložného práva), musí byť poistená proti živelným rizikám na takú čiastku, aby v prípade vzniku poistnej udalosti mohla plne uhradiť náklady potrebné na obnovenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu. Hypotekárna banka môže v niektorých prípadoch požadovať aj ďalší druh poistenia, napr. životného poistenia klienta.

 

Aké sú výhody financovania prostredníctvom našej realitnej kancelárie?

 • kompletne a bezplatne vybavíme nasledovné úvery: 
  • hypotekárny úver,
  • hypotekárny úver pre mladých (od 18 do 35 rokov veku),
  • bezúčelový hypotekárny úver (použiteľný na čokoľvek),
  • hypotekárny úver bez dokladovania príjmu (pre SZČO optimalizujúce daňové priznanie),
  • refinačný úver (splatenie už existujúceho úveru novým úverom s lepšou úrokovou sadzbou).
 • spolupracujeme so všetkými hypotekárnymi bankami (ČSOB, DEXIA, OTP BANKA, TATRA BANKA, UNICREDIT BANK, VOLKSBANK, VÚB, SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA), a to prostredníctvom nášho Partnera
 • na základe finančnej analýzy Vám predložíme najlepšiu možnú ponuku s najvýhodnejšou úrokovou sadzbou,
 • najširšia možnosť financovania nehnuteľnosti, a to aj bez vlastných finančných zdrojov, a až do 100% hodnoty nehnuteľnosti,
 • zabezpečíme všetky potrebné doklady (list vlastníctva, snímku z katastrálnej mapy a pod.),
 • ponúkame komplexné služby na jednom mieste - realitné, hypotekárne a poisťovacie, právne a daňové.

Ak uvažujete vážne o zabezpečení bývania, a chcete ušetriť čas, námahu a niekedy aj sklamanie - vyplňte a odošlite kontaktný formulár alebo si dohodnite stretnutie na telefónnom čísle:

 

0905 472 808

 

 

Ak chcete vedieť výšku mesačnej splátky využite našu kalkulačku:

rokov
%